Personvernerklæring for Noruns Gullsmedverksted AS

Denne Personvernserklæringen gjelder for hvordan Noruns Gullsmedverksted AS behandler personopplysninger for våre kunder.

 

Behandlingsansvarlig

Daglig Leder er på vegne av Noruns Gullsmedverksted AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger for kunder.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Ved kjøp i nettbutikk:Navn, adresse, epost og kjøpshistorikk.

Hvis du har laget egen bruker på en av våre nettsider, noe som ikke er nødvendig for et kjøp, vil vi også lagre passord og brukernavn.Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk, samt kommunikasjon internt og eksternt vedrørende avtaler og leveranser, som for eksempel ved kundeservice

Markedsføring: Vi lagrer adferdsmønster og navigasjon på vår side.

Formål med behandlingen

Ved kjøp i Nettbutikk:Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter kundeavtaler og for å kunne oppfylle ønsker gitt av den registrerte.

Markedsføring:Vi benytter informasjonen vi får fra analyser av adferdsmønster på nettsiden for å kunne gi kunden mer relevant informasjon under kundereiser.

 

Grunnlaget for behandlingen

Ved kjøp i nettbutikk: Ved ordre lagt i nettbutikken vil informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse og kjøpshistorikk benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b), det er også en nødvendighet for å utføre ønsket fra den registrerte (kunden). Det er også en rettslig nødvendighet for å oppfylle krav fra Bokføringsloven.

Markedsføring:Vi bruker informasjonskapsler på vår side for å gi deg som kunder best mulig opplevelse. Du kan selvfølgelig bruke gullfunn.no uten informasjonskapsler om du ønsker det.

I innstillinger i din nettleser kan du velge om, og eventuelt hvilke, nettsider som har lov til å lagre informasjonskapsler på din maskin.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i vår nettbutikk i forbindelse med ditt kjøp.

Vi henter kun inn relevant informasjon vi trenger for å løse de oppgavene som kunden ønsker og som loven krever.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen gjort via netthandel utleveres nødvendige opplysninger til Bring / Posten.

 

Sletting av personopplysninger

Nettbutikk og fysiske butikker: Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i henhold til lovens krav. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med dine kjøp og våre avtaler lagres i vårt kunderegister i 5 år.

 

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger som vi ikke er lovpålagt å ta vare på.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:

post@norun.no